List Of Students who achieved International Rating

Sr. No.Name Of StudentFIDE ID No.
1 Siddharth Venkatesh 5036763
2 Aniruddha Oak 5095298
3 Shirish Hingne 5061091
4 Miss Radha Joshi 25019465
5 Vinayak Deshmukh 25019333
6 Varun Waikar 25019708
7 Jenil Shah 25049445
8 Bhavesh Karnik 25019473
9 Chinmay Gadre 35001442
10 Shripad Gadre 25049526
11 Patrick D’souza 35001434
12 Umakant Zanje 35014978
13 Pratik S Risbud 35014935
14 Hrishikesh Kambli 35051695
15 Aditya Patil 35051792
16 Ankur Mahesh Gokhale 25033352
17 Ameya Chitre 35051644
18 Ketan Amrute 35051601
19 G. Balachandar 35014838
20 Gaurav Kumar 35057421
21 Aditya Oke 35086308
22 Gaurav Sahani 35051822
23 Rupesh Sawant 35001558
24 Miss Hetvi Pethad 35006940
25 Shreyas Ghadi 35062409
26 Laukik Pangshe 35097245
27 Himanshu Chachad 35051636
28 Miss Surucha Shanbhag 46616152
29 Dnyaneshwar Gharge 35014854
30 Dhruv G Kulkarni 35007238
31 Miss Aditi P Iyer 35006843
32 Arya Nirag Shah 35028855
33 Miss Kishita Dhargawe 45011168
34 Rahul Kamal Joshi 45087920
35 Atharva Karawade 45001375
36 Anish Barve 45053723
37 Vineet Bhole 45054762
38 Atharva Durgvale 45053839
39 Aditya Bhide 45053758
40 Soham Kunte 45054070
41 Ritesh Prajapati 45004790
42 Siddharth Kher 45054037
43 Parth Dixit 46686894
44 Pranav Ruparel 35097393
45 Utkarsh Agiwal 35096680
46 Ajinkya Chitre 45053782
47 Niranjan Herwadkar 46672206
48 Mayuresh Barve 45012733
49 Dabhade Ishan 25668668
50 Salvi Saurabh  25669443
51 Agrawal Kshitij 25715631
52 Mohapatra Samyak 46673466
53 Palkar Vaibhavi 25754726
54 Patil Aditya Ajay 45054576
55 Parab Om Sushilkumar 25797930
56 Shinde Aayush 25754777
57 Aashay R Kher 25933337
58 Ayush Raj 25943545
59 Dhamnaskar Shaunak Parag 25797905
60 Aditya Pranay Kaushal 25953028
61 Akhilesh Bhute  25948008
62 Adwait Dandekar 25937669
63 Aditya Prashant Kanthe 25923943